Click here to read this article in English

Omschrijving werkzaamheden

Omnitele heeft de klantenervaring van mobiele spraak- en datadiensten van Nederlandse mobiele aanbieders gemeten en geanalyseerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de maand Februari 2017. De onderzochte aanbieders zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. Omnitele voert vergelijkende onderzoeken uit volgens een intern gestandardiseerde methode die de onafhankelijk hiervan waarborgen. Verdere informatie hierover is beschikbaar op https://omnitele.com/wp-content/uploads/2017/04/Method-and-accountability-page-NL.pdf

4G bellen (VoLTE) toegevoegd aan vergelijkend onderzoek

Dit onderzoek naar mobiele klantenervaring is een herhaling van het onderzoek dat Omnitele heeft uitgevoerd in Februari 2016. Vorig jaar lag de nadruk van het onderzoek op het testen van landelijke dekking voor 4G (LTE) mobiele diensten.

Telefonie gesprekken voeren via het 4G netwerk werd vorig jaar nog niet aangeboden door de Nederlandse mobiele aanbieders. Voor het afhandelen van telefoongesprekken werd nog gebruik gemaakt van telefoniediensten via 2G en 3G netwerken. De techniek die voor 4G telefonie wordt gebruikt heet VoLTE (Voice over LTE), en wordt door de meeste Nederlandse mobiele aanbieders nu wel aangeboden. VoLTE is eigenlijk de mobiele versie van Voice over IP (VoIP) dienst, die bijvoorbeeld al langere tijd voor vaste telefonie wordt toegepast.

Naast het meten van 4G datadiensten en  traditionele  2G en 3G telefoniedienst richt dit onderzoek zich daarom vooral op het testen van deze nieuwe 4G telefoniedienst. Wat is de klantenervaring die de Nederlandse mobiele  operators bieden voor hun 4G telefoniedienst en hoe vergelijkt de klantenervaring van de 4G VoLTE telefoniedienst zich met de klantenervaring van de traditionele  2G en 3G telefoniedienst?

Uitkomst van het Onderzoek

VoLTE

Omnitele concludeert dat, gebaseerd op de gemeten resultaten – en binnen het tijds- en locatiekader van het uitgevoerde vergelijkend onderzoek – de VoLTE 4G telefoniedienst een significant betere klantenervaring levert dan de traditionele 2G en 3G telefoniedienst. VoLTE werd op het moment van uitvoeren van het onderzoek in Februari aangeboden door Tele2, Vodafone en KPN. De VoLTE meetresultaten voor deze operators laten een verbetering zien in zowel de snelheid waarmee gesprekken worden opgezet als ook de spraakkwaliteit van de gevoerde gesprekken.

In een onderlinge vergelijking van VoLTE klantervaring is de gemiddelde VoLTE spraakkwaliteit voor de drie gemeten aanbieders nagenoeg gelijk. KPN is daarentegen gemiddeld ongeveer een halve seconde sneller met het opzetten van een gespreksverbinding dan Vodafone en Tele2.

[visualizer id="44722"]

[visualizer id="44740"]

TRADITIONELE MOBIELE SPRAAK

Met betrekking tot de traditionele 2G en 3G telefoniedienst, haalt KPN voor spraakkwaliteit marginaal hogere resultaten dan T-Mobile en Vodafone, en is er een iets groter verschil met Tele2.  De verbetering in spraakkwaliteit tussen VoLTE en de traditionele telefoniedienst is voor Tele2 dan ook het meest in het oog springend.

Met het opzetten van een gesprek is T-Mobile gemiddeld twee seconden sneller dan KPN en Tele2, die op hun beurt gemiddeld weer 2 seconden sneller zijn dan Vodafone. Zoals aangegeven is deze gespreksopbouwtijd echter aanzienlijk langer dan de gemeten VoLTE  gespreksopbouwtijd.

[visualizer id="44742"]

[visualizer id="44744"]

MOBIELE DATA

Voor de gemeten data applicaties, Internet Surfing, Facebook, Twitter, YouTube en Dropbox, zijn de onderlinge verschillen in klantervaring te verwaarlozen. Een gemiddeld verschil van 0,3 seconden is gemeten tussen de gemiddeld snelste en langzaamste aanbieder voor het voltooien van de verschillende applicatie sessies. Het groots verschil is te zien in Dropbox datasnelheid, waar KPN en T-Mobile het hoogst scoren, gevolgd door Tele2 en Vodafone.

[visualizer id="44748"]

[visualizer id="44750"]

[visualizer id="44754"]

4G LTE-DEKKING

Ten aanzien van de onderzochte 4G dekking kan geconcludeerd worden dat Tele2 zich nu kan meten met de andere drie aanbieders en voor alle vier de aanbieders gesteld kan worden dat landelijke 4G dekking een feit is (wat niet wil zeggen dat er zich lokaal, bijvoorbeeld binnenshuis geen 4G dekkingsproblemen kunnen voordoen). Ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar laten naast Tele2 ook de andere mobiele aanbieders een verdere verbetering zien in hun 4G LTE dekkingsniveaus.

INTERNATIONALE VERGELIJKING

Net zoals in 2016 laat een internationale vergelijking van resultaten zien dat klantervaring van mobiele diensten in Nederland wederom op een hoog internationaal niveau staat. De VoLTE resultaten zijn voor wat de spraakkwaliteit betreft gelijk aan metingen die Omnitele heeft uitgevoerd in overeenkomstige Europese markten. De gemiddelde snelheid waarmee gesprekken worden opgezet lijkt in het Nederlandse onderzoek iets sneller te zijn dan resultaten verkregen uit deze vergelijkbare markten.

DOWNLOADS

  1. Volledig rapport
  2. Persbericht
  3. Methode en verantwoording

Subscribe to our newsletter

get the latest news delivered directly in your inbox

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.