Uncategorized

Omnitele onderzoekt mobiele klantervaring in Nederland

 

Click here to read this article in English

Omschrijving werkzaamheden

Omnitele heeft de klantervaring van mobiele spraak- en datadiensten van Nederlandse mobiele aanbieders gemeten en geanalyseerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de maand februari 2016. De hierbij onderzochte aanbieders zijn KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2.

KPN_TMOBILE_VODAFONE_TELE2 horizontal

Omnitele heeft ruime ervaring in het uitvoeren van vergelijkende onderzoeken en kwaliteitsaudits op het gebied van mobiele netwerken en diensten in internationale markten. Omnitele’s methode voor het onderzoeken van de klantervaring van mobiele diensten is gebruikt en geverifieerd in vergelijkbare door Omnitele uitgevoerde onderzoeken in het buitenland.

Uitgangspunten

Het onderzoek is gebaseerd op de door Omnitele ontwikkelde en gestandaardiseerde “be-the-customer”-methode. Dit houdt in dat in plaats van alleen te kijken naar de technische netwerkprestaties (dataoverdrachtssnelheid, dekkingsniveau), meer nadruk wordt gelegd op het analyseren van de gebruiksvriendelijkheid van mobiele diensten en smartphoneapplicaties. Voor het uitgevoerde onderzoek is de klantervaring van de mobiele diensten Spraak, Internet Surfing, Twitter, Facebook en YouTube gemeten.

  • Elk netwerk is tegelijkertijd gemeten op dezelfde locaties met identieke meetapparatuur.
  • Rijdende testen zijn uitgevoerd daar waar (locatie), wanneer (tijd) en hoe (diensten, toestellen) echte gebruikers hun mobiele toestel gebruiken.

Resultaten

Gebaseerd op de gemeten resultaten is het moeilijk om een uitspraak te doen welke aanbieder de beste klantervaring levert. De resultaten laten zien dat de positie van de operators verschilt per applicatie. Er zijn echter wel bepaalde trends waarneembaar.

MOBIELE SPRAAK

De mobiele-spraakresultaten geven aan dat T-Mobile iets beter presteert dan de andere aanbieders. De voorsprong van T-Mobile komt voort uit een snellere gespreksopbouwtijd.

(Call Setup Time diagram bijgewerkt 12 maart 2016)

MOBIELE DATA

De mobiele-datatesten laten zien dat T-Mobile en KPN vrijwel gelijk scoren in klantervaring van mobiele internetdiensten. De gemeten verschillen zijn marginaal.

KPN en T-Mobile naderen elkaar tot op 0,1 seconde verschil in gemiddelde time-to-content-waarden voor Internet Surfing-, Facebook- en Twitter-testen. Alleen de YouTube-testen laten een duidelijk verschil in klantervaring zien tussen beide aanbieders. KPN (2,8s) is een halve seconde sneller dan T-Mobile (3,3s). Vodafone (3,4s) volgt daar vlak na en Tele2 (3,5s) komt vierde.

4G LTE-DEKKING

De 4G LTE-dekking is erg goed voor alle Nederlandse mobiele aanbieders. KPN (99,8%), Vodafone (99,4%), T-Mobile (99,2%) en Tele2 (98,7%) scoren allen goed in de gemeten gebieden.

LTE covrage chart netherlands

METINGEN IN LANDELIJKE GEBIEDEN

Metingen in de buitengebieden, uitgevoerd op provinciale wegen, laten geen noemenswaardig verschil zien ten opzichte van de trends en gemiddelden die voor het gehele land worden waargenomen. Een dekkingsanalyse laat zien dat KPN en Vodafone minder 4G LTE-dekking verliezen dan T-Mobile en Tele2 in de buitengebieden ten opzichte van de stedelijke gebieden. Er is niet geconstateerd dat dit een merkbaar verschil oplevert in de klantervaring voor mobiele datadiensten.

rural coverage deviation

INTERNATIONALE VERGELIJKING

De internationale vergelijking van resultaten geeft aan dat de klantervaring van mobiele diensten in Nederland op een hoog internationaal niveau staat. Vooral de onderzochte prestatie-indicatoren van KPN, Vodafone en T-Mobile hebben in vergelijking tot referentiemarkten relatief hoge waarden.

 

thick blue line

OORDEEL

Omnitele concludeert dat, gebaseerd op de gemeten resultaten – en binnen het tijds- en locatiekader van het uitgevoerde vergelijkend onderzoek KPN en T-Mobile iets beter scoren dan Vodafone en Tele2. Het verschil tussen KPN en T-Mobile varieert tussen de onderzochte mobiele diensten en is in het algemeen te klein om een duidelijke winnaar aan te kunnen wijzen. Vodafone loopt niet ver achter op KPN en T-Mobile. Tele2’s achilleshiel betreft de klantervaring van mobiele datadiensten, die negatief beïnvloed wordt door problemen met de toegankelijkheid van de datadiensten.

In het algemeen concludeert Omnitele dat Nederlandse mobiele klanten kunnen rekenen op een klantervaringsniveau voor mobiele spraak- en datadiensten dat gelijk aan, zo niet beter is dan internationale industriegemiddelden.

 

thick blue line

Downloads

  1. Volledig definitief rapport met bijlagen (PDF)
  2. Samenvatting en conclusies (PDF)
  3. Persbericht (PDF)

Verdere informatie:

OVER OMNITELE

Omnitele, opgericht in 1988 om ’s werelds eerste GSM-netwerk te ontwikkelen, is een pionier in de draadloze industrie en al meer dan 20 jaar wereldwijd een voorloper op het gebied van netwerk- en businessadvies. De ervaring van Omnitele is opgedaan in meer dan 1000 projecten die in meer dan 80 landen zijn uitgevoerd. De expertisegebieden van het bedrijf zijn onder meer netwerkstrategie, -ontwerp en –kwaliteitsbewaking. Kijk voor meer informatie op www.omnitele.com.